Incoterms af 1 januari 2011 voor elke vorm van wegtransport:


EXW    Ex Works (Af fabriek)

Bijna alle verplichtingen liggen bij de koper
EXW wordt nog steeds zeer frequent gebruikt
EXW verplicht niet tot het brengen van de goederen ‘over de grens.
Het verdient aanbeveling het gebruik van EXW te beperken tot binnenlandse leveringen.

 

FCA    Free Carrier (Vrachtvrij tot vervoerder)

FCA wordt steeds meer gebruikt, vooral in plaats van EXW.
De verkoper is alleen belast met voortransport.
FCA is geschikt voor alle vormen van vervoer.

 

CPT    Carriage Paid To (Vrachtvrij tot)

Dit is een non-maritieme conditie.
Het transportheft is in handen van de verkoper.
Het wordt steeds frequenter gebruikt.
CPT kan worden toegepast bij alle vervoersvormen.
Het is eigenlijk de tegenhanger van CFR.

 

CIP    Carriage and Insurance Paid To (Vrachtvrij inclusief verzekering tot)

CIP is een non-maritieme conditie.
Het transportheft is in handen van de verkoper.
De koper draagt echter het transportrisico.
CIP wordt steeds frequenter gebruikt.
CIP is een conditie die voor alle vervoersvormen kan worden gebruikt.
Het is eigenlijk de tegenhanger van CIF.

 

DAT    Delivered At Terminal (Franco terminal)

DAT is een non-maritieme conditie.
DAT vervangt voornamelijk de conditie DEQ.
DAT is nieuw en op dringend verzoek van de handel in het leven geroepen om de containerterminal (yard, warehouse) nadrukkelijk onder de aandacht te brengen.
De verkoper heeft het transportheft in handen.
De verkoper draagt nu ook het transportrisico.
DAT kan worden gebruikt voor alle vormen van vervoer.

 

DAP    Delivered At Place (Franco ter plaatse)

DAP is een non-maritieme conditie.
DAP vervangt de condities DAF, DES en DDU.
De verkoper heeft het transportheft in handen.
De verkoper draagt nu ook het transportrisico.
DAP kan worden gebruikt voor alle vormen van vervoer.

 

DDP    Delivered Duty Paid (Franco inclusief rechten)

DDP is een non-maritieme conditie.
Het transportheft is in handen van de verkoper.
De verkoper draagt nu ook het risico.
Het gebruik van DDP gaat langzamerhand omhoog.
DDP kan worden gebruikt voor alle vormen van vervoer.

 

Incoterms af januari 2011 voor transport over zee en binnenwater:


FAS    Free Alongside Ship (Vrij langszij schip)

FAS is een maritieme conditie.
Het initiatief ligt bij de koper.
FAS wordt niet zo frequent gebruikt, aanleiding is het toenemend gebruik van de container.
De verkoper verzorgt het voortransport en de uitvoerformaliteiten.

 

FOB    Free On Board (Vrij aan boord)

FOB is een maritieme conditie.
Het initiatief ligt bij de koper.
FOB is een zeer frequent gebruikte conditie.
De verkoper verzorgt het voortransport en de inlading van de goederen.
Kan alleen worden gebruikt voor vervoer over water.

 

CFR    Cost and Freight (Kostprijs en vracht)

CFR is een maritieme conditie.
CFR staat ook nog steeds bekend als C&F, C and F en C + F.
Het transportheft ligt nu in handen van de verkoper.
CFR is een frequent gebruikte conditie.
Het is een ‘over-water’ conditie.

 

CIF    Cost, Insurance and Freight (Kostprijs, verzekering en vracht)

CIF is een maritieme conditie.
Het transportheft is in handen van de verkoper.
De koper draagt echter het transportrisico.
Het is een zeer frequent gebruikte conditie.
Het is een ‘over-water’conditie.

 

Bron: Export.nl onderdeel Fenedex