Milieu

Wij van REWI zijn ons terdege bewust van het feit dat de transportsector van nadelige invloed kan zijn op het milieu. Daar tegenover kunnen we direct de slogan aanhalen  “Zonder transport staat alles stil”. Het milieu en de transportsector zijn 2 grootheden, die het met elkaar moeten zien te vinden. Anders gezegd, we moeten onze goederen op een dusdanige manier  vervoeren, waarbij we het milieu zo min mogelijk belasten.

Rewi werkt er permanent aan, daar waar mogelijk , de CO2-uitstoot door middel van de volgende maatregelen te reduceren:

Wagenpark aanpassingen d.m.v. vroegtijdige vervanging, inzetten ander type voertuigen.

Gebruik maken van alternatieve brandstof: Biodiesel (B30), hybride indien mogelijk.

Het toepassen van technische oplossingen om het brandstofverbruik te reduceren.

Training en coaching voor chauffeurs in  “het nieuwe rijden”  d.m.v.  rijstijltrainingen en inzet rijstijl-hulp functie boordcomputer.

Elektronische begrenzers voor het gehele wagenpark.

Intensieve inzet LZV combinaties in het binnenland.

Realiseren van hoogst mogelijke bezettingsgraad.

Het optimaliseren van de ritplanning d.m.v. combinatie ritten, uitwisseling van lading, reduceren van wachttijden.

Het aanpassen van distributiepatronen.

Het gebruik maken van intermodaal vervoer.

Opdrachtgevers betrekken bij het optimaliseren van ritten, het verruimen van venstertijden om de beladingsgraad te verhogen.

Energie besparende maatregelen om het verbruik van gas en elektra te reduceren.

Het gescheiden inzamelen van afval.